geri git Nedîm Dîvânı

Kitabın Detayı

Paylaş:
Nedîm Dîvânı

Şair: Abdulbâki Gölpınarlı

Kitap Detayları
Şair: Abdulbâki Gölpınarlı
Kitabın Adı: Nedîm Dîvânı
Biblografya: Akçağ Yay.
Şiir Akımı/Kategori:

Kitap Hakkında Kısa Açıklama:

Abdulbâki Gölpınarlı

Diğer Kitaplar